50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


10/07/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Vilket är ert modersmål? 母语是什么? 
2.Slå er ner! 您自便! 
3.ganska mycket 当 多 
4.Där är en soffa och en fåtölj.那里是沙发 扶手椅。 
5.Ring på polisen!您叫警察
6.lite pengar 些 钱 
7.Den sjunde månaden är juli.第七个月份 七月 
8.Kan jag få två stekta ägg. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Nej tyvärr, imorgon går det inte för min del.很抱 , 我明天不行。 
10.Babyn tycker om mjölk.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Kan man reservera biljetter?能预定 影票吗? 
12.Tycker du om griskött?你喜欢吃 肉吗? 
13.Han har inte tid.他没有 间。 
14.tre meter tjock 米 厚 
15.Vad kostar en biljett?一张车 多少钱?