50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


09/24/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Era papper, tack.请出 您的证件! 
2.Filmen var intressant.电影 有趣 / 有意思。 
3.Jag skulle vilja ha en biljett till Madrid. 要一张到马德里的票。 
4.Imorgon är det måndag.明天是星期 。 
5.Ett bord för ... personer, tack.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.tillkalla polisen / kalla på polisen 警 察 
7.hyra ut rum有 房 屋 出  
8.i början在 开  
9.8 [åtta]8 [
10.igår kväll昨 天 晚  
11.vara trött 倦 
12.Låt mig vara (i fred)!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Ska vi åka till bergen?我们要去山里
14.Jag äter gärna majs.我喜欢 玉米。 
15.sju, åtta, nio , 八, 九