50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


07/03/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.hela staden  
2.Jag tycker om den där parken. 喜欢那个公园。 
3.man måste arbeta 必 须 工 作 
4.Var kan man köpa frimärken?在哪里可 买到邮票? 
5.Jag vill köpa en bok.我想买一本 。 
6.idag på eftermiddagen 天 下 午 
7.jag undrar varför我 扪 自 问 为 什 么 
8.ett kvartal 个 季 度 
9.Ska vi gå till ett varuhus?我们 百货商店吗? 
10.Jag ska visa er.我跳给 看。 
11.jag är varm / het 得 好 热 
12.Jag skulle vilja ha något billigare.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Ser du byn där borta?你看 那里的村庄了吗? 
14.Riktigt! / Det är sant!对 ! / 错 ! 
15.Det har hänt en olycka.发生了一起 通事故。