50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grundläggande:


02/08/2023
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå till test:

0/15

Klicka på ett ord!
1.Kan man reservera ett hotellrum här?这儿能预定旅馆 间吗? 
2.Jag har en tallrik.我有一个 子。 
3.kvinnan 人 
4.Rör er inte. / Håll stilla. 别 动 。 
5.Jag skulle vilja ha en returbiljett till Köpenhamn.我要一张到哥本 根的往返票 。 
6.Jag dricker mineralvatten.我喝矿 水。 
7.Kom ner! 来 ! 
8.Stör det er om jag röker? 吸烟会打扰您吗? 
9.en kopp kaffe 咖 啡 
10.Det kommer inte på frågan!这 不 能 虑 ! 
11.Jag läser ett brev.我读一 信。 
12.Var snäll och svara.请您回 。 
13.komma för tidigt来 得 太  
14.allt större 越 大 
15.Hur var skådespelarna? 们怎么样?