50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


08/15/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ/คะ قيمة الرسوم؟  
2.นอนนิ่ง مريحة  
3.ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ/ค่ะﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ؟ / الحساب فضلك!  
4.จากซ้ายไปขวาﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ  
5.วันนี้ผม/ดิฉันไม่ทำงานاليوم أنا أعمل.  
6.ขั้นรถركوب  
7.ความคิดของผม/ดิฉันﻣﻦ ﺭﺃﻳﻲ  
8.ที่สวนสัตว์فى الحيوان  
9.มองดูนาฬิกาซิมันกี่โมงแล้ว!ﻛﻢ ﺍﻵﻥ  
10.น้อยลงเรื่อยๆمن قليل أقل  
11.ลอนดอนเป็นเมืองหลวงلندن .  
12.ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนأين توجد أقرب محطة ؟  
13.45[สี่สิบห้า]45 [خمسة ]  
14.ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนالربيع، ،  
15.สำหรับขาย