50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/07/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻆﺮ  
2.อีกครั้งﻣﺮﺓ  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากيوجد في هدا عدد كبيرمن العاطلين عن العمل.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะأوصلني إلى العنوان.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันأعتقد هذا مكاني.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง كبيرة وصاخبة.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะﺃﺭﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜ  
8.เตรียมตัวเดินทาง الطريق  
9.บนเทือกเขาﻓﻲ  
10.ไปส่งไปรษณีย์ﺍﻷﺧﺬ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ  
11.ส่งให้แพทย์ﺟﻌﻞ ﻳﺄﺗﻲ  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าﺍﻟﻔﻮﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻤﺴﺔ  
13.พัสดุหนักเท่าไรكم الطرد؟  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมالشهر الخامس مايو.  
15.แม่