50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/23/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ทั้งเมือง ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  
2.ผม/ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นيعجبني المنتزه.  
3.เราต้องทำงานﻳﺠﺐ  
4.ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหนأين شراء طوابع بريد؟  
5.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือأريد أن كتاباً.  
6.วันนี้ตอนบ่ายﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ  
7.ผม/ดิฉันถามตัวเองว่า...ﺃﻧﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ  
8.สามเดือนﺭﺑﻊ  
9.เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมهل نذهب متجر؟  
10.ผม/ดิฉันจะแสดงให้คุณดู أريك.  
11.ผม/ดิฉันร้อน ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ  
12.ผม/ดิฉันอยากได้อะไรที่ถูกกว่านี้หน่อยครับ/ค่ะﺍﻭﺩ ﺃﺭﺧﺺ / ﺃﻗﻞ ﺛﻤﻨﺎ  
13.คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมأترى القرية؟  
14.ถูกต้อง!ﺗﻤﺎﻣﺎ / ﺻﺤﻴﺢ  
15.เกิดอุบัติเหตุلقد وقع حادث .