50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/07/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันอยากจะล้างมือครับ/ค่ะHtio / htjela bih ruke.  
2.ในช่วงอายุห้าสิบปีu dobi od pedeset  
3.โชคดีอะไรอย่างนี้! sreća?  
4.ผม/ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ engleski.  
5.ผม/ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป imam foto-aparat.  
6.ผม/ดิฉันดื่มชาJa čaj.  
7.ผม/ดิฉันขอชาครับ/คะHtio / htjela bih .  
8.ผม/ดิฉันมีกีวี่และแตงโมJa imam i lubenicu.  
9.สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน je turistička agencija?  
10.เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อMi mesnicu.  
11.ไปเยี่ยมใครสักคน koga  
12.ผม/ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้Upravo čitam ovu .  
13.คุณไปที่ท่าเรือซิครับ/ค่ะIdite luke.  
14.62[หกสิบสอง]62 [ i dva]  
15.เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมOsmi mjesec je .