50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


07/02/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันอยากจะล้างมือครับ/ค่ะ bych si umýt ruce.  
2.ในช่วงอายุห้าสิบปีv patnácti letech / ve 50 let  
3.โชคดีอะไรอย่างนี้! štěstí!  
4.ผม/ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ se učím anglicky.  
5.ผม/ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปMám .  
6.ผม/ดิฉันดื่มชาPiju .  
7.ผม/ดิฉันขอชาครับ/คะDal / dala bych čaj.  
8.ผม/ดิฉันมีกีวี่และแตงโมMám a meloun.  
9.สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนKde je turistická informační ?  
10.เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อHledáme / řeznictví.  
11.ไปเยี่ยมใครสักคนvykonat návštěvu u  
12.ผม/ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้Mám tuto knihu.  
13.คุณไปที่ท่าเรือซิครับ/ค่ะBěžte do .  
14.62[หกสิบสอง]62 [šedesát ]  
15.เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมOsmý měsíc je .