50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


02/06/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ขอดูเอกสารของคุณหน่อยครับ/ค่ะ documentación, por favor.  
2.หนังน่าสนใจLa película interesante.  
3.ผม/ดิฉันต้องการตั๋วไปเมืองแมดริดหนึ่งเที่ยวQuerría billete a Madrid.  
4.พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์Mañana es .  
5.ขอโต๊ะสำหรับ...คนด้วยครับ/ค่ะUna mesa para ... , por favor.  
6.โทรหาตำรวจ a la policía  
7.เช่าห้องSe habitaciones  
8.ตอนเริ่มต้น principio  
9.8[แปด]8 [ ]  
10.ตอนเย็นเมื่อวาน por la tarde  
11.ง่วงนอน cansado / fatigado  
12.ปล่อยให้ผม/ดิฉันอยู่เงียบๆเถอะ!¡Déjame !  
13.เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ/คะ¿Quieres vayamos a la montaña?  
14.ผม/ดิฉันชอบทานข้าวโพดหวานMe gusta el .  
15.เจ็ดแปดเก้าsiete, ocho,