50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/06/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอTe ootama.  
2.อีกครั้งveel kord /  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากSelles riigis on liiga palju .  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะViige mind aadressile.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันMa arvan, et see on koht.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังPealinnad on ja valjud.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะPalun näidake seda kaardil.  
8.เตรียมตัวเดินทางteele  
9.บนเทือกเขา  
10.ไปส่งไปรษณีย์posti / panema  
11.ส่งให้แพทย์ arsti kutsuda  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าvõitma seisuga viis  
13.พัสดุหนักเท่าไรKui raske on see ?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมViies kuu mai.  
15.แม่