50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


09/26/2021
43
0
0:00 sec
Yes
Test 43      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันหนาวมากMegfagyok. / .  
2.ในฤดูใบไม้ผลิ  
3.เขาเรียนภาษาเยอรมันŐ tanul.  
4.ยังคง mindig  
5.ดีละ! !  
6.ประเทศสหรัฐอเมริกา Államok  
7.มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านA ház mellett fák .  
8.ขอโทษด้วยผม/ดิฉันไม่ว่างครับ/ค่ะSajnálom, más tervem van.  
9.คุณมีห้องว่างไหม egy szabad szobájuk?  
10.ผม/ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานElhozlak az . / Felveszlek az irodánál.  
11.ผม/ดิฉันอยากจะโทรศัพท์ครับ/ค่ะ telefonálni.  
12.ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมKell belépőt ?  
13.ผม/ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม légipostával?  
14.วันพฤหัสบดี  
15.ดีขึ้นเรื่อยๆegyre