50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/01/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอVárnia .  
2.อีกครั้งmég egyszer /  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากEbben az országban túl sok van.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะKérem, el erre a címre!  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันAzt hiszem, ez én helyem.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังA fővárosok nagyok és .  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะKérem mutassa meg a !  
8.เตรียมตัวเดินทาง  
9.บนเทือกเขาa  
10.ไปส่งไปรษณีย์postára  
11.ส่งให้แพทย์doktort / hivat  
12.ชนะเจ็ดต่อห้า7 : 5-re  
13.พัสดุหนักเท่าไรMilyen nehéz a ?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมAz ötödik hónap a .  
15.แม่az