50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


07/05/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ/คะ besar iurannya?  
2.นอนนิ่ง dengan tenang  
3.ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ/ค่ะBolehkah saya bonnya!  
4.จากซ้ายไปขวาdari ke kanan  
5.วันนี้ผม/ดิฉันไม่ทำงานHari ini saya tidak .  
6.ขั้นรถ di mobil  
7.ความคิดของผม/ดิฉันmenurut pendapat  
8.ที่สวนสัตว์Di binatang  
9.มองดูนาฬิกาซิมันกี่โมงแล้ว!Lihat berapa sekarang?  
10.น้อยลงเรื่อยๆsemakin  
11.ลอนดอนเป็นเมืองหลวงLondon adalah sebuah ibu .  
12.ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนDimana ada pom bensin ?  
13.45[สี่สิบห้า]45 [ puluh lima]  
14.ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนMusim semi, panas,  
15.สำหรับขาย