50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


06/29/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอAnda menunggu.  
2.อีกครั้งsekali  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากDi negara ini banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะAntarkan saya alamat ini.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันSaya pikir, tempat saya.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังIbu kota adalah kota besar dan ramai.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะTolong tunjukkan peta!  
8.เตรียมตัวเดินทางberangkat /  
9.บนเทือกเขาdi  
10.ไปส่งไปรษณีย์  
11.ส่งให้แพทย์ dokter  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าmenang tujuh berbanding lima  
13.พัสดุหนักเท่าไรSeberapa paketnya?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมBulan kelima adalah .  
15.แม่