50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


09/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ทั้งเมืองseluruh  
2.ผม/ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นSaya taman yang itu.  
3.เราต้องทำงาน orang harus bekerja  
4.ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน bisa membeli perangko?  
5.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือ ingin membeli buku.  
6.วันนี้ตอนบ่าย ini  
7.ผม/ดิฉันถามตัวเองว่า...Saya heran  
8.สามเดือนtiga / satu kwartal  
9.เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมApakah kita ke pusat perbelanjaan?  
10.ผม/ดิฉันจะแสดงให้คุณดูSaya tunjukkan ke .  
11.ผม/ดิฉันร้อนSaya hangat /  
12.ผม/ดิฉันอยากได้อะไรที่ถูกกว่านี้หน่อยครับ/ค่ะSaya minta lebih murah.  
13.คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม kamu melihat desa di sana?  
14.ถูกต้อง! !  
15.เกิดอุบัติเหตุAda yang terjadi.