50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


01/27/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักVoglio comprare frutta e .  
2.รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายมีเมื่อไหร่Quando l’ultima metropolitana?  
3.กรุณารับสัมภาระด้วยครับ/ค่ะPer favore, mi i bagagli.  
4.รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองQuale autobus in centro?  
5.อะไรที่ดีqualcosa di  
6.อุบัติเหตุร้ายแรงun grave  
7.ตลอดทั้งอาทิตย์ tutta la settimana  
8.ดื่มจากแก้ว da un bicchiere  
9.ที่สามil terzo / terza  
10.ผม/ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลี่ยนVorrei una che parli italiano.  
11.ขึ้นและลง e giù  
12.ตอนบ่าย pranzo / nel pomeriggio  
13.เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาCerchiamo negozio di articoli sportivi.  
14.นั่นคือนักเรียนQuesti sono gli .  
15.ผม/ดิฉันไม่หิว ho fame