50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/03/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่Quando arriveremo alla ?  
2.5[ห้า]5 [ ]  
3.คุณป่วยมานานแค่ไหนแล้วDa quanto è ammalato?  
4.บ่ายสามสิบห้านาที/ตีสามสิบห้านาทีSono le e un quarto.  
5.การแสดงเริ่มเมื่อไรQuando comincia spettacolo?  
6.กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ/ค่ะPer mi dia banconote di piccolo taglio.  
7.ผม/ดิฉันชอบดื่มกาแฟมากกว่าpreferisco caffè  
8.ผม/ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนDove trovo batteria?  
9.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์Voglio un giornale.  
10.ผม/ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ bisogno di una scrivania e di uno scaffale.  
11.ประวัติศาสตร์เยอรมันla della Germania  
12.มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น un ristorante.  
13.รู้สึกสบาย / sentirsi bene  
14.บ่อย di rado  
15.นกเพนกวินอยู่ที่ไหน sono i pinguini?