50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


02/05/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.กินยาของเขา la medicina  
2.คุณเรียนภาษาสเปน studi lo spagnolo.  
3.คุณมีผ้าเช็ดตัวไหมHai asciugamano?  
4.วันนี้เรามีเวลา abbiamo tempo.  
5.คุณมาที่นี่บ่อยไหมViene spesso ?  
6.คุณช่างเป็นมิตรเหลือเกินLei è gentile  
7.ไม่เลยครับ/ค่ะNo, .  
8.ฝักบัวใช้งานไม่ได้La non funziona.  
9.ผม/ดิฉันกำลังอยากจะไป per uscire  
10.ที่นั่งนี้ว่างไหมÈ libero posto?  
11.กี่ครั้งQuante ?  
12.ถึงตาผม/ดิฉันแล้ว a me  
13.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน lo spogliatoio?  
14.กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนLuglio, agosto, ,  
15.เขาเดินไปที่ห้องentra nella