50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


09/21/2021
43
0
0:00 sec
Yes
Test 43      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันหนาวมาก freddo.  
2.ในฤดูใบไม้ผลิin  
3.เขาเรียนภาษาเยอรมันLui il tedesco.  
4.ยังคง / tutt'ora  
5.ดีละ!A posto! / bene!  
6.ประเทศสหรัฐอเมริกาgli Stati  
7.มีต้นไม้อยู่ข้างบ้านVicino alla ci sono degli alberi.  
8.ขอโทษด้วยผม/ดิฉันไม่ว่างครับ/ค่ะ dispiace, ho già un altro impegno.  
9.คุณมีห้องว่างไหมHa una camera ?  
10.ผม/ดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานTi passo a in ufficio.  
11.ผม/ดิฉันอยากจะโทรศัพท์ครับ/ค่ะVorrei .  
12.ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหม deve pagare l’ingresso?  
13.ผม/ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมPosso per posta aerea?  
14.วันพฤหัสบดี giovedì  
15.ดีขึ้นเรื่อยๆdi bene in meglio / sempre