50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอ Pan poczekać.  
2.อีกครั้งjeszcze / od nowa  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากW tym kraju jest dużo bezrobotnych.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะProszę zawieźć pod ten adres.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันTo jest chyba moje .  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังStolice są i głośne.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะProszę mi to na mapie.  
8.เตรียมตัวเดินทางzabierać się w  
9.บนเทือกเขาw  
10.ไปส่งไปรษณีย์ na pocztę  
11.ส่งให้แพทย์wzywać  
12.ชนะเจ็ดต่อห้า siedem do pięciu  
13.พัสดุหนักเท่าไร waży ta paczka?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมPiąty miesiąc to .  
15.แม่