50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


09/22/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ/คะPode alugar-se um aqui?  
2.การออกเสียงของคุณดีมากA sua pronúncia muito boa.  
3.ความอดทนน้อยum de paciência  
4.คุณไปด้วยรถรางก็ได้Você também apanhar o elétrico.  
5.มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม , fevereiro, março,  
6.คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่!Tu precisas de mala grande!  
7.มีสอน aulas  
8.ปราสาทอยู่ที่ไหนOnde é que o palácio / castelo?  
9.ผม/ดิฉันชอบสวนนั้นEu gosto daquele ali.  
10.ผม/ดิฉันกำลังไป! já! / (Bras.:) Eu venho logo!  
11.ผม/ดิฉันต้องการแผนที่เมืองEu de um mapa.  
12.อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ!Não te esqueças do !  
13.ผม/ดิฉันต้องการเช่ารถครับ/ค่ะEu queria alugar um .  
14.คุณหมอกำลังเดินทางมาO médico já .  
15.น้ำอุ่นไหมA água está ?