50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


01/27/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมO está aberto às quintas-feiras?  
2.ผม/ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์Eu ir ao quiosque para comprar um jornal.  
3.ผม/ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวครับ/คะGostaria de um com chuveiro.  
4.มันเยี่ยมยอดมาก!Isso é / grandioso / fantástico!  
5.ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียO Japão fica Ásia.  
6.ห้าโมงตรงพอดีsão exactamente cinco  
7.รู้สึกอยากจะ...ter vontade  
8.พวกเขาเรียนภาษารัสเซียEles / Elas aprendem .  
9.เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ/คะVire esquerda na esquina.  
10.อรุณสวัสดิ์ dia!  
11.วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์O sétimo dia é domingo.  
12.ขาหักpartir a perna / (Bras.:) a perna  
13.ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ/คะQuanto é que demora a viagem para Berlim?  
14.ขอใบเสร็จให้ผม/ดิฉันด้วยครับ/ค่ะPor favor, dê-me um .  
15.มีรถเป็นของตัวเองter viatura própria / ter próprio