50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/22/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่Quando é que chegamos à ?  
2.5[ห้า]5 [ ]  
3.คุณป่วยมานานแค่ไหนแล้ว tempo está doente?  
4.บ่ายสามสิบห้านาที/ตีสามสิบห้านาทีSão e um quarto / (Bras.:) São três e quinze.  
5.การแสดงเริ่มเมื่อไร é que começa a sessão?  
6.กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ/ค่ะPor dê-me notas pequenas.  
7.ผม/ดิฉันชอบดื่มกาแฟมากกว่าeu prefiro tomar  
8.ผม/ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน é que estão as pilhas?  
9.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์Eu comprar um jornal.  
10.ผม/ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือEu preciso de secretária e de uma estante.  
11.ประวัติศาสตร์เยอรมันa História  
12.มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นAli há um .  
13.รู้สึกสบาย bem  
14.บ่อยnão raras  
15.นกเพนกวินอยู่ที่ไหนOnde é estão os pinguins?