50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/08/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอTem que .  
2.อีกครั้งnovamente / de  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมาก país há demasiados desempregados.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะLeve-me a esta / endereço.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันEu que este é o meu lugar.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังAs capitais grandes e barulhentas.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะ favor, mostre-me isso no mapa (onde é que fica).  
8.เตรียมตัวเดินทาง a caminho  
9.บนเทือกเขา montanhas  
10.ไปส่งไปรษณีย์levar correio  
11.ส่งให้แพทย์mandar / (Bras.:) buscar o médico  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าganhar a cinco  
13.พัสดุหนักเท่าไรQuanto é que a encomenda?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมO mês é maio.  
15.แม่a