50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/07/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ไม่มีข้อสงสัย îndoială / indubitabil  
2.13[สิบสาม]13 [ ]  
3.การพาเที่ยวชมเสร็จเมื่อไรCând termină turul cu ghid?  
4.31[สามสิบเอ็ด]31 [treizeci unu]  
5.ห้องน้ำอยู่ที่ไหนUnde este W.C. / ?  
6.เรากำลังมองหาร้านขายยา o farmacie.  
7.ทางด้านหน้าin  
8.ผม/ดิฉันต้องการห้องคู่Am nevoie de o dublă.  
9.ทำความสะอาดa / a face curat  
10.หนังเรื่องนี้เข้าใหม่Filmul este .  
11.วันนี้เขาคงจะไม่มาprobabil că nu vine astăzi  
12.12[สิบสอง]12 [ ]  
13.ยางรถสีดำ sunt negre.  
14.ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างJos este .  
15.ผม/ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด se pare urât.