50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/18/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมCu vă pot ajuta?  
2.ผม/ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาVreau să la optician.  
3.ผม/ดิฉันเข้าใจ! .  
4.ห้องอาบน้ำอยู่ที่ไหน este baia?  
5.ผม/ดิฉันอยากได้รายการอาหารครับ/คะÎmi aduceţi vă un meniu.  
6.คุณต้องการอะไร doriti?  
7.คุณใจดีมากasta e drăgut din ta  
8.รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมExistă vagoane dormit în tren?  
9.ฟังวิทยุA asculta radio.  
10.วันนี้วันอังคารที่17เดือนเมษายนAstăzi este joi, 17 .  
11.ผม/ดิฉันต้องการจองห้องแบบฟูลบอร์ดครับ/ค่ะAs dori pensiune  
12.มันเป็นความคิดที่ดีaceasta este o idee  
13.นับจากวันนี้ de astăzi  
14.ง่ายมากเลยEste simplu.  
15.ไม่มากnu