50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/03/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.กลับบ้าน домой  
2.เขาสูงอะไรอย่างนี้! он высокий!  
3.ที่หนึ่งПервый / первая /  
4.โอเคเอาห้องนี้ครับ/ค่ะ , я беру этот номер.  
5.คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว!Ты должен упаковать наш !  
6.วันนี้มีหนังดีฉาย идёт хороший фильм.  
7.คุณเกิดเมื่อไหร่Когда родились?  
8.เราอยู่หน้าที่ห้าМы странице 5  
9.ทางด้านหลัง  
10.ผม/ดิฉันต้องการรถลาก нужен эвакуатор.  
11.คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ/คะТы тоже сладкий перец?  
12.ไปสนามบินราคาเท่าไรครับ/คะСколько будет стоить до ?  
13.ใครสักคน  
14.อ่านหนังสือพิมพ์ газету  
15.วันที่ห้าคือวันศุกร์Пятый день пятница.