50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


07/01/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอВам подождать.  
2.อีกครั้งСнова/еще  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากВ этой стране слишком много .  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะОтвезите меня по адресу.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันПо-моему, это место.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดังСтолицы большие и .  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะПокажите мне, , это на карте.  
8.เตรียมตัวเดินทางОтправляться в  
9.บนเทือกเขาВ  
10.ไปส่งไปรษณีย์Относить почту  
11.ส่งให้แพทย์Послать за  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าВыиграть семь:  
13.พัสดุหนักเท่าไรСколько посылка?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมПятый месяц - .  
15.แม่