50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/08/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ทั้งเมือง город  
2.ผม/ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นЭтот парк мне .  
3.เราต้องทำงานНужно  
4.ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหนГде можно купить марки?  
5.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือЯ хочу книгу.  
6.วันนี้ตอนบ่ายСегодня во второй дня  
7.ผม/ดิฉันถามตัวเองว่า... спрашиваю себя, почему  
8.สามเดือน  
9.เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมМы пойдём магазин?  
10.ผม/ดิฉันจะแสดงให้คุณดูЯ Вам .  
11.ผม/ดิฉันร้อนМне  
12.ผม/ดิฉันอยากได้อะไรที่ถูกกว่านี้หน่อยครับ/ค่ะМне хотелось что-нибудь подешевле.  
13.คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม видишь вот ту деревню?  
14.ถูกต้อง! Это так!  
15.เกิดอุบัติเหตุСлучилась .