50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/07/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.เราอยู่ที่นี่ buradayız.  
2.จากด้านบน  
3.ผม/ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วBir yıldır .  
4.เขาเรียนที่เบอร์ลินBerlin’de öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyor  
5.เขาพูดภาษาอังกฤษO (erkek için) konuşuyor.  
6.ทีวีมีอะไรดูบ้างTelevizyonda var?  
7.แรดอยู่ที่ไหน nerede?  
8.ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมTiyatro için daha var mı?  
9.คุณมาจากเอเชียใช่ไหมAsya’dan mı ?  
10.ขายได้กำไรkârlı  
11.ตอนเช้าตรู่sabah / sabahları erkenden  
12.คนเยอะมาก çok/çoğu kimse  
13.เย็นนึ้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรบ้าง bu akşam ne var?  
14.มันเป็นไปได้  
15.รถไฟจะมาถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรTren Amsterdam’a varıyor?