50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/13/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ postaneye götürmek  
2.เขาไปโดยเรือO (erkek) gidiyor.  
3.บนผืนน้ำsuyun / su yüzeyinde  
4.ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมBurada kayak kiralanabiliyor ?  
5.อีกหนึ่งชั่วโมง saat sonra  
6.ร้อนอะไรอย่างนี้!Ne bir sıcak!  
7.หยุดรถตรงไฟแดง durmak  
8.38[สามสิบแปด]38 [ sekiz]  
9.ผม/ดิฉันจะฉีดยาให้คุณSize bir yapacağım.  
10.ผม/ดิฉันไม่มีเงินทอน param yok.  
11.แก้วไวน์şarap  
12.ผม/ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหน telefon edebilirim?  
13.กรุณาปลุกผม/ดิฉันเวลา...ด้วยครับ/ค่ะLütfen beni saat ...’de uyandırır ?  
14.เหมือนเช่นเคยâdet olduğu / her zamanki gibi  
15.ผม/ดิฉันต้องการเปิดบัญชีBir hesap açtırmak .