50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


01/28/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ/คะMasrafları kadar?  
2.นอนนิ่ง uyumak  
3.ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ/ค่ะHesabı alabilir ?  
4.จากซ้ายไปขวาsoldan sağa / soldan sağa  
5.วันนี้ผม/ดิฉันไม่ทำงานBugün .  
6.ขั้นรถarabaya  
7.ความคิดของผม/ดิฉัน  
8.ที่สวนสัตว์ bahçesinde  
9.มองดูนาฬิกาซิมันกี่โมงแล้ว!Bak saat kaç !  
10.น้อยลงเรื่อยๆgittikçe az  
11.ลอนดอนเป็นเมืองหลวงLondra bir .  
12.ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนBir sonraki benzinlik ?  
13.45[สี่สิบห้า]45 [kırk ]  
14.ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน , yaz,  
15.สำหรับขาย