50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/24/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันอยากจะล้างมือครับ/ค่ะ yıkamak istiyorum.  
2.ในช่วงอายุห้าสิบปี yaşında  
3.โชคดีอะไรอย่างนี้!Ne !  
4.ผม/ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ İngilizce öğreniyorum.  
5.ผม/ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปFotoğraf var.  
6.ผม/ดิฉันดื่มชาBen çay .  
7.ผม/ดิฉันขอชาครับ/คะBir istiyorum.  
8.ผม/ดิฉันมีกีวี่และแตงโม bir kivim ve bir kavunum var.  
9.สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนTurizm nerede?  
10.เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อBir kasap .  
11.ไปเยี่ยมใครสักคนbirini etmek  
12.ผม/ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้Şu sıralar bu kitabı .  
13.คุณไปที่ท่าเรือซิครับ/ค่ะLimana .  
14.62[หกสิบสอง]62 [ iki]  
15.เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมSekizinci ay .