50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


08/08/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหม 物馆星期四开放吗? 
2.ผม/ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์我要 报刊亭去买报纸。 
3.ผม/ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวครับ/คะ 需要一个带淋浴的房间。 
4.มันเยี่ยมยอดมาก! 好 了 ! 
5.ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย 本位于亚洲。 
6.ห้าโมงตรงพอดี现 在 五 点 正 
7.รู้สึกอยากจะ...乐 /  
8.พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย他们学习 语。 
9.เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับ/คะ 拐角往左拐。 
10.อรุณสวัสดิ์早 上 好 ! / 好 ! 
11.วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์第七 是星期天。 
12.ขาหัก 腿 
13.ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ/คะ到柏 要行驶多久? 
14.ขอใบเสร็จให้ผม/ดิฉันด้วยครับ/ค่ะ请您给我一 收据。 
15.มีรถเป็นของตัวเอง有 自 己 的 车