50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


01/29/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่我们什么 候能到边境? 
2.5[ห้า]5 [
3.คุณป่วยมานานแค่ไหนแล้ว您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.บ่ายสามสิบห้านาที/ตีสามสิบห้านาที现 在 是 三 一 刻 。 
5.การแสดงเริ่มเมื่อไร什么时候 演? 
6.กรุณาขอแบงค์ย่อยครับ/ค่ะ请您给 一些零钱。 
7.ผม/ดิฉันชอบดื่มกาแฟมากกว่า我 更 喜 喝 咖 啡 
8.ผม/ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน电池在哪 ? 
9.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ 买份报纸。 
10.ผม/ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ我需要一个写字台和一 书架。 
11.ประวัติศาสตร์เยอรมัน 历 史 
12.มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น那边有一家饭 。 
13.รู้สึกสบาย感 觉 好 
14.บ่อย并 不 见 
15.นกเพนกวินอยู่ที่ไหน 鹅都在哪里?