50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


05/23/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ทางทิศตะวันออก 复 活 节 
2.ผม/ดิฉันก็ไม่เหมือนกัน 也 不 
3.กรุณาทวนซ้ำอีกครั้งด้วยครับ/ค่ะ 复 。 
4.ไม่มีอารมณ์ 有 兴 致 
5.บนบันได在 楼 上 
6.ผม/ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์我有一件 衣。 
7.เปิดไฟ  
8.คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหม您的菜要加 饭吗? 
9.ไม่จริงหรือ 吗 ? 
10.ผม/ดิฉันเจ็บ这 使 我 很 心  
11.ในสิบสี่วัน在 十 四 天  
12.ขออภัย请 求 恕 
13.ผม/ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ我后背总 。 
14.กรุณาพูดช้าๆด้วยครับ/ค่ะ请 慢 慢 。 
15.ห้าโมงเย็น 五 点