50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


12/04/2022
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.เดินทางด้วยรถบัส 大 客 车 
2.ผม/ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ/คะ我想要一杯 葡萄酒。 
3.คุณสูบบุหรี่ไหม 吸烟吗? 
4.ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต这个女人喜欢喝橙 和葡萄柚汁。 
5.ผม/ดิฉันว่านั่นมันแย่我觉得 很可怕。 
6.เราต้องการทานอาหารกลางวัน我门 吃午饭。 
7.ผม/ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ 打扫卫生间。 
8.แก้วน้ำอยู่ที่ไหน? 杯在哪? 
9.ผม/ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟครับ/คะ我要一 前餐。 
10.สิงโตอยู่ที่ไหน狮子都 哪里? 
11.เดินทาง作 一 趟 旅  
12.ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ从 头 尾 
13.57[ห้าสิบเจ็ด]57 [ 十七] 
14.คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหม你有一套 的厨房设备吗? 
15.ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม十月,十一月和十 月