50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


10/05/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ขอดูเอกสารของคุณหน่อยครับ/ค่ะ请出 您的证件! 
2.หนังน่าสนใจ电影 有趣 / 有意思。 
3.ผม/ดิฉันต้องการตั๋วไปเมืองแมดริดหนึ่งเที่ยว 要一张到马德里的票。 
4.พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์明天是星期 。 
5.ขอโต๊ะสำหรับ...คนด้วยครับ/ค่ะ请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.โทรหาตำรวจ 警 察 
7.เช่าห้อง有 房 屋 出  
8.ตอนเริ่มต้น在 开  
9.8[แปด]8 [
10.ตอนเย็นเมื่อวาน昨 天 晚  
11.ง่วงนอน 倦 
12.ปล่อยให้ผม/ดิฉันอยู่เงียบๆเถอะ!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ/คะ我们要去山里
14.ผม/ดิฉันชอบทานข้าวโพดหวาน我喜欢 玉米。 
15.เจ็ดแปดเก้า , 八, 九