50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


09/25/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ทั้งเมือง  
2.ผม/ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น 喜欢那个公园。 
3.เราต้องทำงาน 必 须 工 作 
4.ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน在哪里可 买到邮票? 
5.ผม/ดิฉันอยากซื้อหนังสือ我想买一本 。 
6.วันนี้ตอนบ่าย 天 下 午 
7.ผม/ดิฉันถามตัวเองว่า...我 扪 自 问 为 什 么 
8.สามเดือน 个 季 度 
9.เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม我们 百货商店吗? 
10.ผม/ดิฉันจะแสดงให้คุณดู我跳给 看。 
11.ผม/ดิฉันร้อน 得 好 热 
12.ผม/ดิฉันอยากได้อะไรที่ถูกกว่านี้หน่อยครับ/ค่ะ我 想 便 宜 些 的 。 
13.คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหม你看 那里的村庄了吗? 
14.ถูกต้อง!对 ! / 错 ! 
15.เกิดอุบัติเหตุ发生了一起 通事故。