50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


06/15/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ไม่มีข้อสงสัย 疑 
2.13[สิบสาม]13 [十
3.การพาเที่ยวชมเสร็จเมื่อไร导游什么时 结束? 
4.31[สามสิบเอ็ด]31 [三 一] 
5.ห้องน้ำอยู่ที่ไหน 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ? 
6.เรากำลังมองหาร้านขายยา我们找一家药 。 
7.ทางด้านหน้า朝 前  
8.ผม/ดิฉันต้องการห้องคู่我需要一个 人间。 
9.ทำความสะอาด打 扫 卫  
10.หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ 是一部新电影。 
11.วันนี้เขาคงจะไม่มา他 今 天 多 半 不 来 
12.12[สิบสอง]12 [十
13.ยางรถสีดำ车胎是黑 的。 
14.ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง下面 地下室。 
15.ผม/ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด 觉得这很丑。