50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


06/13/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ผม/ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม我能为您 什么吗? 
2.ผม/ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา 要去眼镜店。 
3.ผม/ดิฉันเข้าใจ! 白 了 ! 
4.ห้องอาบน้ำอยู่ที่ไหน 池 ( 浴 室 ) 在 哪 里 ? 
5.ผม/ดิฉันอยากได้รายการอาหารครับ/คะ我要 一下菜单。 
6.คุณต้องการอะไร您 想 要 么 ? 
7.คุณใจดีมาก 谢 你 的 好 意 
8.รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหม火车上有卧铺
9.ฟังวิทยุ听 收 音  
10.วันนี้วันอังคารที่17เดือนเมษายน今 天 是 星 期 二 , 四 月 七 日 。 
11.ผม/ดิฉันต้องการจองห้องแบบฟูลบอร์ดครับ/ค่ะ我 想 膳 食 的 住 宿 。 
12.มันเป็นความคิดที่ดี这 是 好 主 意 
13.นับจากวันนี้ 今 天 起 
14.ง่ายมากเลย 很简单。 
15.ไม่มาก