50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


07/04/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bizim burası hoşunuza gidiyor mu?Харесва Ви при нас?  
2.Paketi açın.Отворете този пакет / .  
3.Gitarım burada.Това моята китара.  
4.banyo yapmak / yıkanmakизкъпвам  
5.O birçok dil konuşuyor.Той говори няколко .  
6.pazarda/çarşıda/piyasada пазара  
7.gece/geceleri/geceleyinпрез  
8.Trenin rötarı var mı?Влакът има ли ?  
9.Soğuk. е.  
10.Hesabımdan para çekmek istiyorum.Бих искал / искала да изтегля пари от си.  
11.ateşi olmak / ısısı/sıcaklığı olmak температура  
12.top oynamak на топка  
13.misafiri / ziyaretçisi olmakимам  
14.Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? ски лифта ли ще се качите?  
15.her an gelebilirтой ще бъде всеки момент