50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


12/07/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Beklemeniz/Beklemen gerek.Morate .  
2.bir kez/kere daha / yeniden jednom / ispočetka  
3.Bu ülkede çok işsiz var.U ovoj zemlji puno nezaposlenih.  
4.Beni bu adrese götürünüz. me do ove adrese.  
5.Zannedersem burası benim yerim.Mislim da je to mjesto.  
6.Başkentler büyük ve gürültülüdür.Glavni su veliki i bučni.  
7.Lütfen kartta/haritada gösterir misiniz?Pokažite mi to karti molim.  
8.yola çıkmak/koyulmak na put  
9.dağlardana  
10.postaya vermek na poštu  
11.doktoru aldırtmak/getirtmekdati da se pozove  
12.yedi beş kazanmak sedam prema pet  
13.Paketin ağırlığı ne kadar?Koliko težak paket?  
14.Beşinci ay Mayıstır. mjesec je maj.  
15.anne