50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/30/2023
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.eve gitmek domů  
2.Ne kadar da büyük!/uzun! je veliký! / Jak je vysoký!  
3.birinci  
4.İyi, odayı tutuyorum.Dobře, chci ten .  
5.Bavullarımızı hazırlaman lazım!Musíš nám kufr!  
6.Bugün güzel bir film oynuyor.Dnes se hraje film.  
7.Hangi tarihte doğdunuz?Kdy jste narodil?  
8.beşinci sayfadayız / sayfa beşteyizjsme straně 5  
9.arkaya/arkaya doğru  
10.Bir çekici servisine ihtiyacım var. odtahovou službu.  
11.Sen de biber sever misin?Máš také / ráda papriku?  
12.Havalimanına kadarki ücret ne kadar? to stojí na letiště?  
13.herhangi biri / herhangi bir kimse / herhangi bir kişi / kdokoli  
14.gazete okumakčíst  
15.Beşinci gün Cumadır.Pátý je pátek.