50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


01/30/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Bizim burası hoşunuza gidiyor mu?Jak se u nás líbí?  
2.Paketi açın. tento balík.  
3.Gitarım burada.To je kytara.  
4.banyo yapmak / yıkanmak se / dát si koupel  
5.O birçok dil konuşuyor.Ovládá řečí. / Mluví několika jazyky.  
6.pazarda/çarşıda/piyasada trhu  
7.gece/geceleri/geceleyinv  
8.Trenin rötarı var mı? vlak zpoždění?  
9.Soğuk. chladno.  
10.Hesabımdan para çekmek istiyorum.Chtěl / chtěla bych si svého účtu vybrat peníze.  
11.ateşi olmak / ısısı/sıcaklığı olmakmít horečku /  
12.top oynamakhrát s míčem  
13.misafiri / ziyaretçisi olmak návštěvu / hosty  
14.Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz?Jedete nahoru ?  
15.her an gelebilirpřijde každým