50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


10/02/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Dalgıç teçhizatı kiralanabiliyor mu? tady půjčit potápěčská výstroj?  
2.Londra Büyük Britanya’dadır.Londýn leží ve Velké .  
3.Önce kafasını.Nejdříve .  
4.Siz İtalyanca öğreniyorsunuz.Vy se učíte .  
5.Başka bir arzunuz var mı? si ještě něco? / Další přání?  
6.Bunu patatesli mi istersiniz? to s bramborami?  
7.Yedek bidonunuz var mı?Máte kanystr?  
8.duymak istemiyor/istemeznechce nic / nechce poslechnout  
9....e giden doğru yol cesta k  
10.ayakkabı/ayakkabıları boyamakčistit boty  
11.Beni takip de edebilirsiniz. jet za mnou.  
12.hemen yanında / ...in çok yakınında ...  
13.Son durağa kadar gidin.Jeďte na .  
14.Paris’e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? jede příští vlak do Paříže?  
15.Domates yemeyi severim.Mám rád / ráda .