50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


02/08/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Biz buradayız.Wir hier.  
2.yukardan/yukarıdan oben  
3.Bir yıldır işsizim.Ich bin schon ein arbeitslos.  
4.Berlin’de yüksek öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyorer studiert in  
5.O (erkek için) İngilizce konuşuyor. spricht Englisch.  
6.Televizyonda ne var?Was es im Fernsehen?  
7.Gergedanlar nerede?Wo sind Nashörner?  
8.Tiyatro için daha bilet var mı?Gibt es noch fürs Theater?  
9.Asya’dan mı geliyorsunuz? Sie aus Asien?  
10.kârlı satmak Gewinn verkaufen  
11.sabah erkenden / sabahları erkenden frühen Morgen / frühmorgens  
12.birçok/pek çok/çoğu kimse viele Leute  
13.Sinemada bu akşam ne var?Was gibt es heute im Kino?  
14.olabilir/mümkündas kann  
15.Tren kaçta Amsterdam’a varıyor?Wann kommt der Zug Amsterdam an?