50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


11/27/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Paskalya Yortusu’na / Paskalya nedeniyle / Paskalya Yortusu’ndazu  
2.ben de / ben de değilim auch nicht  
3.Lütfen tekrarlar mısınız?/yineler misiniz?Bitte Sie.  
4.neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememekkeine Lust  
5.merdivendeauf der  
6.Bir kazağım var.Ich habe einen .  
7.ışığı açmak machen  
8.Bunu pilavlı mı istersiniz? Sie das mit Reis?  
9.Değil mi? wahr?  
10.canım yanıyor / içim sızlıyores tut mir  
11.ondört günde vierzehn Tagen  
12.af/özür dilemekum Verzeihung  
13.Devamlı sırt ağrım var.Ich immer Rückenschmerzen.  
14.Lütfen yavaş konuşur musunuz?Bitte Sie langsam.  
15.öğleden sonra saat beşteum 5 nachmittags