50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Temel:


05/22/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Teste gidin:

0/15

Bir kelimeye tıklayın!
1.Belgeleriniz lütfen. Papiere, bitte.  
2.Film ilginçti. Film war interessant.  
3.Madrid’e bir bilet istiyorum.Ich möchte Fahrkarte nach Madrid.  
4.Yarın Pazartesi. ist Montag.  
5.Lütfen ... kişilik bir masa.Bitte einen Tisch für ... .  
6.polis/polisi çağırmakdie Polizei  
7.kiralık oda/odalarZimmer zu  
8.başlangıçta/başta/başlarkenam  
9.8 [sekiz]8 [ ]  
10.dün akşam Abend  
11.yorgun olmakmüde  
12.Beni rahat bırak! mich in Ruhe / Frieden!  
13.Dağlara gidelim mi?Wollen wir in die fahren?  
14.Mısır yemeyi severim.Ich esse Mais.  
15.yedi, sekiz, dokuzsieben, acht,